Pravidla

Hofycraft

je soukromý server pro hráče s placeným Minecraft či jinak – Premium účtem. Kdo má zájem a vstup, napište ID Timiren nebo se zeptejte v klubu. Hranice pro přijímání hráčů je 18 let, nicméně po zvážení jdou udělat výjimky. V případě zájmu předložte fotku nějaké své stavby. Hlavní město je ve stylu jakoby středověk, nicméně nebráníme se vzniku nových osad s jiným zaměřením.

 

Pravidla pro Město

 

Prostor 10×10 kolem Spawnu je zakázaná zóna a nesmí se tam stavět, ani nic odkládat (truhly etc.)

Pro město bude vyčleněna zóna zhruba 500 x 500 kostek. Tato zóna bude označována dále jako Město.
Ve Městě se smí stavět jen na daných parcelách. Parcely a veřejné stavby bude administrátoři, stavbu veřejné stavby musíte ohlásit na klubu.
Na udělené Parcele – 15×15 kostek – lze postavit jakoukoliv budovu. Není povolena budova pouze z cobblestonu a budova tvaru kostky. Neměla by nijak přesahovat půdorys parcely (lze požádat o výjimku), nesmí ovlivňovat budovy vedle sebe. Parcely nejsou limitovány počtem jedna na osobu. Hloubka není limitována, v rámci parcely, výška je doporučena tak, aby moc nepřesahovala okolní stavby. O stavbu věží a podobných výškových budov je potřeba požádat o výjimku.

Založit si vlastní město je podporováno, dá se do něj dovést železnice. Minimální vzdálenost od Města je 1000 kostek od jeho hranic. Pravidla dalších měst si nastaví Zakladatel. Doporučujeme vymyslet pro další města jména.

 

Pravidla pro existující stavby

 

Veřejné stavby (i mimo prostor Města – portály a pod.) je zakázáno upravovat nebo přemisťovat bez svolení. Rozměry parcel pro ně určených je potřeba předem dohodnout, stavba probíhá koordinovaně, zúčastnit se může kdokoliv.
U Spawnu (náměstí) je budova Sklad (součástí radnice), do truhel v něm se odkládají věci pro stavbu veřejných budov. Na cedulkách bude napsáno, co je v plánu a jaké suroviny jsou potřeba. Suroviny ze skladu se bez vědomí Rady nesmí používat k ničemu jinému. Výjimka jsou truhly, které budou označeny „volně k použití“.
U Spawnu je Knihovna, kde jsou vysvětleny základní příkazy k pluginům.
Pod Spawnem vede Metro do hlavních částí serveru, postupně se pracuje na jeho rozšíření. O přivedení kolejí lze požádat.
Zatím jsou dvě trasy, trasa A a trasa B, přestupní stanice je přímo pod Spawnem.
Metro má kolem sebe ochrannou zónu 3 kostek na každou stranu a je zakázáno do ní zasahovat a připojovat se k ní bez svolení.
Další veřejné stavby najdete v záložce Orientace na serveru.

 

Pravidla pro těžbu

 

Veřejný důl je založen MIMO hranice města a neměl by do nich ani v budoucnu zasahovat. U vstupu bude budova s truhlami, kde je možné dočasně umístit natěžené suroviny. Tyto suroviny patří tomu, kdo je natěžil. Výjimka jsou truhly, které budou označeny „volně k použití“. Další doly jsou možné, ale žádný nesmí být v dosahu Města případně staveb na serveru, pokud si to majitel nepřeje. Existuje též Těžící svět, kde je možno těžit bez omezení.

 

Obecná pravidla

 

Na serveru platí obecné zásady slušnosti a slušného chování. Respektujte ostataní hráče i jejich stavby.

Stavět mimo Město lze libovolně po zveřejnění souřadnic na klubu. Je třeba nejdříve schválit výběr místa (administrátory, OP), aby nezasahovalo do měst a staveb ostatních hráčů.
Nezasahujte nijak do již postavených budov, pokud s dotyčným nejste domluveni. Snažte se neovlivňovat sousední budovy (například na místě je postaven nízký domek, postavím kousek od něj monstrózní panelák, který výrazně ovlivní výhled z domku). Prostoru je na mapě kvantum.

Neničit monster spawnery v netheru, tedy alespoň v případě, že v jejich okolí neplánujete něco stavět!
Mobtrapky je možno budovat pouze v normálním světě a zakázáno budovat v endu a netheru.
Při těžbě stromů je zakázáno nechávat horní části stromů nevytěžené. Dokácejte celý strom. Zároveň se snažte vysadit jednu sazenici za každý strom, co pokácíte. Pokud potřebujete dřeva hodně, vytvořte si farmu na dřevo, neplundrujte lesy.
Taktéž zákaz „ničení vody“. Neberte vodu z přirozených zdrojů, co nejdřív si udělejte nekonečnou studánku (2×2). A přísný zákaz braní vody z prostřed jezer!
Je zákaz tvorby smrtících pastí. Pokud je vytváříte na svém pozemku, VARUJTE cedulkou před smrtelným nebezpečím.
Tvorba samostatných nápisů na mapě, smajlíků a jiných malůvek viditelné pouze z výšky nebo z dálky jsou zakázané.

Nad dveře do vlastního domku si umístněte cedulku se jménem. Do takových domů je cizím vstup povolen, ale jakákoliv činnost je zakázána. Nicméně, pokud je majitel online, je slušnost ho požádat o povolení prohlídky. Cokoliv je v bednách, je soukromé, krádež je dohledatelná a bude trestána!

 

Pravidla pro farmaření

 

Zvířata umístěná očividně v oplocené farmě je zakázáno bez souhlasu majitele zabíjet.
Zabíjení je povoleno ve společné farmě be městě, ale je vždy nutné aby tam zbyly od každého druhu (kráva, prase, slepice) alespoň dva kusy.
Při chovu zvířat hráči je dovoleno mít v ohradě od každého druhu max 10 ks (kráva, slepice, prase, vlk, ocelot), při chovu ovcí je dovoleno vlastnit max 2 ks ovcí od každé barvy.
Pokud je obilí, dýně, třtina, melouny, brambory, mrkev, nether houba zasazena takovým způsobem, že je z nich vytvořena farma, je zakázáno je bez souhlasu majitele sklízet. Sklízení je povoleno na společné farmě, která se nachází ve městě pouze za podmínky, když bude daná plodina zasázena po sklizení zpátky.

Odpovědět